Upute

Aukcija   |   O aukciji   |   Upute

Aukcija se sastoji od dva dijela: Internet aukcije te aukcije uživo tijekom distriktne konferencije na Bolu.
Aukcija uživo tijekom distriktne konferencije na Bolu, zasebna je aukcija na kojoj će se ponuditi odabrana vina. Odabrana vina su ona vina koja su posebno označena na web aukciji (Vino za aukciju na Bolu).
Internet aukcija je predviđena za sve rotarijance.

REGISTRACIJA

Da bi sudjelovali na Internet aukciji morate se registrirati putem za to predviđene poveznice (“Register“).

Prilikom registracije svaki sudionik Internet aukcije mora obavezno unijeti: svoje korisničko ime, e-mail adresu, postaviti lozinku, unijeti puno ime i prezime te rotary klub kojeg je član.

Nakon registracije na postavljeni e-mail doći će link za provjeru registracije. Klikom na link potvrđujete vašu registraciju te nakon logiranja možete licitirati.

LICITIRANJE

Svaki sudionik aukcije može se natjecati za bilo koji predmet aukcije.
Internet aukcija završava u subotu, 20. svibnja 2017. godine u 20:00 sati.
Pobjednik Internet aukcije za pojedini predmet (vino) je osoba koja je u trenutku zatvaranja Internet aukcije ponudila najveću cijenu za pojedini predmet.

Samo licitiranje obavlja se klikom na određeno vino te upisivanjem iznosa u polje „Bid Value:“ te klikom na „Place bid“.

Vina koja su ODABRANA ZA NADMETANJE NA BOLU nije moguće licitirati na web aukciji, tj. eventualna web licitiranja će biti poništena.

Sve ponude koje sudionik aukcije ponudi za pojedini predmet tijekom bilo kojeg dijela aukcije su konačne i obvezujuće.
Pobjednici aukcije preuzimaju vina nakon provedenog plaćanja donacije koja po iznosu odgovara ponudi s kojom su osvojili aukciju.

PLAĆANJE

Plaćanje i preuzimanje licitiranih vina dogovara se i obavlja u dogovoru sa organizatorom donatorske aukcije.

Donaciju za licitirano vino moguće je uplatiti na žiro-račun otvoren za potrebe projekta ”KAP DOBROG VINA ZA SLAP DOBROTE”

IBAN: HR5123400091110384307
Opis plaćanja: Donacija za projekt «KAP DOBROG VINA ZA SLAP DOBROTE»